CROATIA

Adresa:

21204 Dugopolje, ul. Svetog Duje br.10A

Mobitel:  + 385 98 180 4993

                 + 385 98 497 203

                 + 385 98 303 043

Telefon:  + 385 21 380 664

Faks:         + 385 21 380 614

e-mail:  info@propulzija.hr

Kontaktirajte nas: