Pojavio se problem sa visokom temperaturom rashladne tekućine. Problem je otklonjen čišćenjem pločastih rashladnika.