Na sva tri motora izvršen je remont QL3 sa demontažom klipova i cilindarskih košuljica. Na motorima su instalirane nove cilindarske košuljice, nove cilindarske glave i novi rasprskači goriva.