CROATIA

Putnički trimaran “KRILO ECLIPSE” sa tri motora MTU 16V4000 M70

March 1, 2018
Na sva tri motora izvršen je remont QL3 sa demontažom klipova i cilindarskih košuljica. Na motorima su instalirane nove cilindarske...
Više...

Motorna jahta 39m, dva motora MTU 16V2000 M93

March 1, 2018
Izvršena je reparacija cilindarskih glava.    
Više...

FEADSHIP, superjahta 92m, dva motora MTU16V4000 M63L

March 1, 2018
Pojavio se problem sa visokom temperaturom rashladne tekućine. Problem je otklonjen čišćenjem pločastih rashladnika.
Više...

Benetti jahta 35m sa dva motora MTU12V2000 M90

March 1, 2018
Izvršen je generalni remont na oba motora. Rastavljanje i sastavljanje motora izvršeno je u strojarnici, kako bi se izbjeglo otvaranje...
Više...