CROATIA

Super JAHTA 53 m, tipa „OCEANICO“, sa dva glavna motora MTU 12V396 TE74

February 15, 2018
Izvršen je generalni remont na oba motora. Rastavljanje i sastavljanje motora izvršeno je u strojarnici broda.
Više...

Na jahti, proivođača „HESSEN“, 41 m dužine izvršili smo generalni remont dva glavna motora MTU 12V396 TB93

February 15, 2018
Na jahti, proizvođača „HESSEN“, 41 m dužine izvršili smo generalni remont dva glavna motora MTU 12V396 TB93.
Više...

Mangusta 24m

February 15, 2018
Demontirani glavni motori MTU 12V331 sa broda. U našoj radionici je izvršen generalni remont motora.
Više...